ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 1 พ.ศ. 2564

ค้นข้อมูลเดิม


หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน