facebook สพป.นพ.1
 
 
  ประชุมสรุปผลประเมินประสิทธิภาพฯ
17/10/2562
 
  “พุธเช้า.. ข่าวสพฐ”35
16/10/2562
 
  พิธีเปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
16/10/2562
 
  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
13/10/2562
 
  จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
10/10/2562
 
  ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผอ.รร./ธาตุ
09/10/2562
 
  “พุธเช้า.. ข่าวสพฐ”/30
09/10/2562
 
  ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผอ.รร.
08/10/2562
 
  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต/13
07/10/2562
 
  ประชุมวิทยากรฯ/
05/10/2562
 
  ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย/
04/10/2562
 
  ต้อนรับ ว่าที่ รต.ธนุ วงษ์จินดา ผช.เลขาธิการกพฐ.
02/10/2562
 
  ออกเยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
02/10/2562
 
  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
02/10/2562
 
  “พุธเช้า.. ข่าวสพฐ”32
02/10/2562
 
  สพป.นครพนม เขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
01/10/2562
 
  ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
30/09/2562
 
  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต12
30/09/2562
 
  งานวันเกษียณฯ
26/09/2562
 
  ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
27/09/2562
| หน้าที่ 1 |[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ] Next>>